Soczewki kontaktowe

Soczewki kontaktowe są układane bezpośrednio na rogówce oka. Służą przede wszystkim do korygowania wad wzroku, ale używane są także do celów kosmetycznych (np. zmiana koloru oczu) lub opatrunkowych. Soczewki kontaktowe mogą być noszone w różnych trybach: dziennym, dwutygodniowym, miesięcznym, kwartalnym lub przedłużonym. O soczewki należy dbać.

W naszej ofercie posiadamy również płyny do soczewek kontaktowych. Soczewki kontaktowe oferujemy juz od 7 zł!