Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić każdej osobie zatrudnionej, w tym praktykantom i stażystom, na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w tym okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza.

Jeżeli pracownik użytkuje monitor ekranowy przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru pracy, a badanie wzroku przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykaże, że jest konieczne, by nosił on okulary korekcyjne, pracodawca zobowiązany jest do spełnienia tego obowiązku.

Każda osoba zatrudniona na stanowisku związanym z pracą przy monitorze ekranowym, musi wystąpić do pracodawcy z podaniem o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych. Pracodawca powinien ponieść koszty robocizny i szkieł o parametrach określonych przez lekarza. W praktyce firmy wyznaczają swoje limity kwot na pokrycie kosztów okularów.